State / Provincial Tournaments

2019 STATE/PROVINCIAL TOURNAMENTS

Alberta Cal Ripken

9U
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

10 & Under
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

11-Year-Old
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

CR Major 60’
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

CR Major 70’
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

Alberta Babe Ruth

13-Year-Old
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

14-Year-Old
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

13-15
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

16-18
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

Softball
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

British Columbia Cal Ripken

9U
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

10 & Under
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

11-Year-Old
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

CR Major 60’
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

CR Major 70’
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

British Columbia Babe Ruth

13-Year-Old
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

14-Year-Old
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

13-15
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

16-18
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

Softball
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

North Washington Cal Ripken

9U
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

10 & Under
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

11-Year-Old
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

CR Major 60’
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

CR Major 70’
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

North Washington Babe Ruth

13-Year-Old
Location: Ephrata
Report Date TBD
Start Date TBD

14-Year-Old
Location: Ephrata
Report Date TBD
Start Date TBD

13-15
Location: Ephrata
Report Date TBD
Start Date TBD

16-18
Location: Ephrata
Report Date TBD
Start Date TBD

Softball
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

South Washington Cal Ripken

9U
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

10 & Under
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

11-Year-Old
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

CR Major 60
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

CR Major 70’
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

South Washington Babe Ruth

13-Year-Old
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

14-Year-Old
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

13-15
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

16-18
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

Softball
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

North Oregon Cal Ripken

9U
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

10 & Under
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

11-Year-Old
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

CR Major 60’
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

CR Major 70’
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

North Oregon Babe Ruth

13-Year-Old
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

14-Year-Old
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

13-15
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

16-18
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

Softball
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

South Oregon Cal Ripken

9U
Location: Eugene
Report Date: July 12th
Play Dates: July 12th - 14th

10 & Under
Location: Eugene
Report Date: July 12th
Play Dates: July 12th - 14th

11-Year-Old
Location: Eugene
Report Date: July 12th
Play Dates: July 12th - 14th

CR Major 70’
Location: Eugene
Report Date: July 12th
Play Dates: July 12th - 14th

South Oregon Babe Ruth

13-Year-Old
Location: North Bend
Report Date: July 12th
Start Date: July 12th

14-Year-Old
Location: North Bend
Report Date: July 12th
Start Date: July 12th

13-15
Location: North Bend
Report Date: July 12th
Start Date: July 12th

Softball
Location: White City
Report Date: June 29th
Start Date: June 29th

Montana Cal Ripken

9U
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

10 & Under East
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

10 & Under West
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

11-Year-Old East
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

11-Year-Old West
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

CR Major 60’ East
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

CR Major 60’ West
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

CR Major 70’
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

Montana Babe Ruth

13-Year-Old
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

14-Year-Old
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

13-15
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

16-18
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

Softball
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

Idaho Cal Ripken

9U
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

10 & Under
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

11-Year-Old
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

CR Major 60’
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

CR Major 70’
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

Idaho Babe Ruth

13-Year-Old
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

14-Year-Old
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

13-15
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

16-18
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

Softball
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

Wyoming Cal Ripken

9U
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

10 & Under
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

11-Year-Old
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

CR Major 60’
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

CR Major 70’
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

Wyoming Babe Ruth

13-Year-Old
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

14-Year-Old
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

13-15
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

16-18
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD

Softball
Location TBD
Report Date TBD
Start Date TBD